29ο ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΘΗΝΑ 17 & 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

 

1 800   2 800   3 800

4 800    5 800   6 800 

 7 800    8 800   9 800 

10 800   11 800    12 800

13 800       14 800       15 800

16 800   17 800    18 800

19 800   20 800   21 800

                                                                        22 800